Bölüm Başkanlığı

Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı

Yabancı Diller Bölüm Başkanı İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusça hazırlık sınıflarının günlük işleyiş ve düzenlemelerinden sorumludur. Derslerin etkili bir biçimde yürütülmesi, telafi derslerinin takibi, kısa sınavlar, vize ve final sınavlarının uygulanması ve sonuçlarının analizi, öğrencinin başarı ve yoklama takibi, Bölüm Başkanının sorumluluklarıdır. Bölüm Başkanı, okulun Müdürüne bilgi verir. Bölüm Başkanı aşağıdaki birimlerin yönetimi ve koordinasyonundan sorumludur:

•    Koordinatörler Birimi
•    Sınav Birimi (kısa sınavlar, vize ve final sınavları)
•    Mesleki Gelişim Birimi

Yabancı Diller Bölüm Başkanı diğer fakültelerde verilen Akademik İngilizce derslerini organize etmek ve yürütmekle de yükümlüdür. 6 farklı seviyede yürütülen Akademik İngilizce dersleri, öğrencilere bölümlerindeki dört yıllık eğitimleri boyunca İngilizceyi A2 seviyesinden B2+ seviyesine kadar öğrenme olanağı verir. Bu olanak sayesinde, hazırlık yılı olmayan öğrenciler temel seviyelerden başlayarak İngilizce öğrenebilirken, hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan öğrenciler de mesleki alandaki ihtiyaçlarına göre akademik dil becerilerini geliştirme imkânı bulurlar. Akademik İngilizce dersleri Devlet Konservatuarı ve İletişim Bilimleri, İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk, Edebiyat, Eğitim, Fen, Sağlık Bilimleri, Güzel Sanatlar, Eczacılık, Mimarlık ve Tasarım ve Turizm Fakülteleri’nde yürütülmektedir.

Yabancı Diller Bölüm Başkanı aynı zamanda tüm fakülte ve yüksekokullarda eğitim gören öğrencilere seçmeli yabancı dil dersleri açmak ve yürütmekten sorumludur. Öğrenciler akademik eğitimlerine devam ederken farklı seviyelerde Çince, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Fransızca, Almanca ve İngilizce öğrenebilirler. Seçmeli yabancı dil dersleri 2 Eylül kampüsü YDYO binasında yürütülmektedir. Bölüm başkanı ders programları, telafi derslerinin takibi ve sınavların yönetim ve organizasyonundan sorumludur. Bu dersleri yürütmekle görevlendirilen öğretim elemanları ise yürüttükleri derslerin programları, materyalleri ve sınavlarını hazırlamakla yükümlüdürler ve isterlerse YDYO bünyesindeki ilgili birimlerde yer alabilirler.