Yönetim

Prof.Dr. Hatice Ferhan ODABAŞI
Yüksekokul Müdürü


                        
Öğr.Gör. Meral Melek ÜNVER            Öğr.Gör. Bülent Alan
Müdür Yardımcıları
 

Talat Demir
Yüksekokul Sektereri